Aluevaalit

Tiivistettynä: aluevaaleissa päätetään niistä asioista, jotka ennen kuuluivat kuntien perusturvalautakunnille. 2021 tehty sote-uudistus oli rakenteellinen uudistus, jolla Suomessa aiemmin 193 järjestäjän – kunnan tai kuntayhtymän – sijaan tulee 21 hyvinvointialuetta, ja Etelä-Savo on yksi niistä. Tältä sivustolta löydät eteläsavolaiset Vihreän puolueen ehdokkaat ja yhteisen vaaliohjelman. Ennakkoäänestys 12. – 18.1. ja varsinainen vaalipäivä 23.1. Muistathan äänestää!

Ehdokkaat

KLIKKAA EHDOKKAAN KUVAA JA SAAT LISÄTIETOJA!!!Vaaliohjelma

Etelä-Savon vihreä aluevaaliohjelma

Yhdenvertaiset, kaikille helposti saavutettavat laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti! 

 

Peruspalvelut on pyrittävä tuottamaan lähellä. Digitaalisia palveluja kannattaa kehittää tarkoituksenmukaisiksi täydentäjiksi, mutta ne eivät sovi kaikille eivätkä kaikkiin tilanteisiin.

Kaikilla tulee olla oikeus myös hyvään erikoissairaanhoitoon. Hyvinvointialueellamme toimii kaksi sairaalaa, joiden palvelut tulee järjestää yhteistyössä. Erikoissairaanhoidon tuottaminen laadukkaasti resurssit hyödyntäen on kaikkien etu.

Ennakoiva hoito, ennakoivat palvelut vähentävät kalliin korjaamisen tarvetta.

Järjestetään matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kaikkiin kuntiin samalla kun varmistetaan korjaavien mielenterveyspalveluiden parempi saatavuus.

Määritellään sitovat luvut opiskeluhuollon henkilökunnan ja opiskelijamäärän suhteen kaikilla koulutusasteilla. Toimivat psykologi- ja kuraattoripalvelut tulee olla osa jokaisen oppilaitoksen ja päiväkodin arkea.

Perheneuvonta on osa oppilashuoltoa, sillä lasten ja perheiden hyvinvointi korreloi keskenään. Perhepalvelut tulee olla helposti saatavilla neuvolatoiminnasta alkaen osana ennaltaehkäisevää, tarvittaessa myös korjaavaa toimintaa.

Järjestöyhteistyötä tulee kehittää välttämättömänä lisäresurssina monissa sote-palveluissa.

Tarjotaan maksutonta ehkäisyä ja neuvontaa alle 30-vuotiaille, mikä vähentää kustannuksia ja nuorten eriarvoisuutta.

Elintapaohjaus auttaa tutkitusti monien sairauksien (mm diabetes, sydän- ja muistisairaudet) ehkäisemisessä. Olisi tärkeää kehittää keinoja tavoittaa miehetkin ennen mahdollisten ongelmien kasautumista.

Oikeus hyvään vanhuuteen tulee huomioida kokonaisvaltaisesti yksilöllisiä ja inhimillisiä tarpeita kunnioittaen. Vanhusten viriketoiminta ja monipuoliset virkistyspalvelut pitävät aktiivisuutta ja toimintakykyä vireillä.

Kotihoitoa täytyy koordinoida inhimillisesti paremmin; omahoitaja-ryhmä tuntisi asiakkaan ja edistäisi hänen terveyttään sekä parantaisi elämänlaatua.

Omalääkäri-, omahoitaja- tai perhelääkärijärjestelmän kehittäminen tukee terveyttä. Kun tunnetaan ihminen ja nähdään hänet kokonaisuutena osataan paremmin ennakoida mahdollisia terveyden- ja sosiaalisen tilan muutoksia.

Yhden luukun helpot palvelut nopeuttavat asiointia ja auttavat näkemään ihmisen kokonaistilanteen.

Sujuvat asiakaslähtöiset palvelupolut johtavat parhaiten hyvinvointiin ja terveyteen.

Erityishuolto vaatii erityisjärjestelyjä; Vaalijalan nykyisen kuntayhtymän toiminta ja laadukkaat erityishuollon palvelut yli hyvinvointialueiden rajojen on turvattava ja säilytettävä uudistuksessakin omana kokonaisuutenaan.

Ihmisestä riippuvaiset eläimet, tuotantoeläimet ja lemmikit tarvitsevat toimivaa apua sairauden sattuessa. Eläinlääkäripalvelut ja eläinten hyvinvoinnin seuranta tulee jatkossa toteuttaa hyvinvointialueen järjestämänä, ei yksittäisten kuntien.

Sote-alan työntekijöiden saatavuuden ja pitämisen turvaaminen on järjestettävä kiireellisesti. Koulutus, työolot, työmäärä ja palkkaus pitää saada kuntoon. On annettava työntekijälle riittävästi aikaa ja tukea, jotta hän voi tehdä parhaansa.

Pelastuspalveluiden resurssit on turvattava, jotta koulutettua henkilökuntaa sekä kalustoa on riittävästi eivätkä vasteajat nykytilanteesta pitene.  Syrjäseuduilla ensihoidon vasteajan kannalta on oleellista kehittää perinteisen kuljetuksen rinnalla paikan päällä tapahtuvaa hoitoa.

Vihreän sosiaali- ja terveyspolitiikan kantavana perustana on laajempi käsitys koetusta hyvinvoinnista. Luonnon hyvinvoinnin, kulttuurin, sivistyksen ja liikunnan edistäminen antaisi kaivattua elämänvoimaa Etelä-Savoon ja meille eteläsavolaisille.

 

Aluevaalit 2022

Tammikuun 2022 aluevaa­leissa on kyse meille kaikille tärkeistä palveluista!

Näissä vaaleissa ratkaistaan, saammeko me turvattua laadukkaat palvelut, torjuttua eriarvoisuutta ja edistettyä ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Vihreiden mielestä hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että kehitettävä.

Nykyisin hoitoon ei pääse tarpeeksi nopeasti, ja yhteyden saaminen lääkäriin on monen mutkan takana. Aluevaltuustossa voidaan varmistaa, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön panostetaan. Kun ihmisellä on paha olla, apua tarvitaan heti, eikä sitten joskus.

Meille Vihreille on tärkeää, että jokainen saa saa tarvitsemaansa apua yhdenvertaisesti. On kyse sitten maahanmuuttajista, kieli- ja kulttuurivähemmistöistä tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, sosiaali- ja terveyspalveluiden on palveltava ihan kaikkia.

Äänelläsi on parantava vaikutus. Äänestä aluevaaleissa 2022.

Tule mukaan

1. Tapaa ehdokkaita

2. Tilaa uutiskirje

 

..ja saat kaikki ajankohtaiset tiedot tapahtumista ym. *Täytä kaikki kohdat ja klikkaa submit.
 

 

Uutiskirjetietokantaa ylläpitää Heikki Härkönen, heikki.harkonen@vihreat.fi .3. liity jäseneksi